Altaf bhai live threat to TV anchor.

Amazing threat by MQM Don Altaf bhai to ARY anchor Person Sabir shakir, said, sabir shakir ko bhi jhaiz mein bhaje dain. 

Advertisement

 


Altaf Hussain Ki Sabir Shah Ko Dhamki,Sabir... by Awaiz_pp

Advertisement

You might like