ghater ke dhakan par log mere naam likh rahe hain or ap kuch ni kar rahe . sain administrator karachi par baras parey

ghater ke dhakan par log mere naam likh rahe hain or ap kuch ni kar rahe . sain administrator karachi par baras parey

Advertisement

Advertisement

You might like